Inženýrské sítě

  • INŽENÝRSKÉ SÍTĚ – Instalace nových či opravy starých inženýrských sítí uložených v zemi,  zajištění výkopových prací, protlaků pod komunikacemi, tažení v kolektorech a kabelovodech, včetně vyřízení potřebné legislativy. ( Oprava, havárie, nové uložení)